Tag Archives: How to read Fashion

How to read fashion/ Jak czytać modę

“How to read Fashion. A crash course in understanding styles.”  Fiona Ffoulkes

I bought this book a month ago and read it in a second. Normally I’m disappointed with this type of pocket books about fashion and style but this time I have to admit I was pretty surprised and really disappointed when I realised I was reading the last page.You will find here the most relevant styles of dressing from the past 200 years, it’s relation with the present fashion and some important information about trends and techniques, all illustrated with photographs.

Really good book to refresh what you already know or if you are looking for some references and do not know where to start.

Available at Amazon.com

Jak czytać modę.Szybki kurs interpretacji stylów.Fiona Ffoulkes

Kupiłam tę książkę miesiąc temu i przeczytałam w kilka chwil. Normalnie jestem dość rozczarowana z tego typu kieszonkowych publikacji o modzie i stylu, ale tym razem muszę przyznać, że bardzo mile mnie zaskoczyła,a rozczarowana byłam dopiero jak zdałam sobie sprawę z tego, że jestem na ostatniej stronie. Znajdziesz tu odniesienia do najważniejszych stylów ubierania z ostatnich 200 lat, ich związek z dzisiejszą modą ,ciekawe informacje na temat trendów i technik, a wszystko zobrazowane zdjęciami.

Świetna książka żeby odświeżyć, co już wiesz lub jeśli szukasz inspiracji i nie wiem od czego zacząć.

Dostępna w Empiku  w języku polskim oraz angielskim.

Advertisements
Tagged
Advertisements