Category Archives: Fashion Books

How to read fashion/ Jak czytać modę

“How to read Fashion. A crash course in understanding styles.”  Fiona Ffoulkes

I bought this book a month ago and read it in a second. Normally I’m disappointed with this type of pocket books about fashion and style but this time I have to admit I was pretty surprised and really disappointed when I realised I was reading the last page.You will find here the most relevant styles of dressing from the past 200 years, it’s relation with the present fashion and some important information about trends and techniques, all illustrated with photographs.

Really good book to refresh what you already know or if you are looking for some references and do not know where to start.

Available at Amazon.com

Jak czytać modę.Szybki kurs interpretacji stylów.Fiona Ffoulkes

Kupiłam tę książkę miesiąc temu i przeczytałam w kilka chwil. Normalnie jestem dość rozczarowana z tego typu kieszonkowych publikacji o modzie i stylu, ale tym razem muszę przyznać, że bardzo mile mnie zaskoczyła,a rozczarowana byłam dopiero jak zdałam sobie sprawę z tego, że jestem na ostatniej stronie. Znajdziesz tu odniesienia do najważniejszych stylów ubierania z ostatnich 200 lat, ich związek z dzisiejszą modą ,ciekawe informacje na temat trendów i technik, a wszystko zobrazowane zdjęciami.

Świetna książka żeby odświeżyć, co już wiesz lub jeśli szukasz inspiracji i nie wiem od czego zacząć.

Dostępna w Empiku  w języku polskim oraz angielskim.

Advertisements
Tagged

In VOGUE 50 Years of Australian Style

 

“The first issue of Vogue Australia was published in August 1959 and cost 3/6 d a copy”

Event though we live in globalized world and we have very easy access to information from all the continents, Australia always seems to be so far away. Suddenly I’ve realized I know nothing about its fashion because it’s not as globally discussed or shown as the French or British one. This is why I was so happy when I received this astonishing book.

From today’s point of view it looks pretty amazing that Vogue for its forth international edition, after France, Great Britain and United States, choose a country of a population of 10 million people, with no fashion traditions, where all women were still looking to Europe for fashion cues at that time.( Poland still doesn’t have its own Vogue !!!)

This book it’s not a history of Australian fashion, it shows the evolution of Vogue Australia over fifty years and the development of Australian sense of fashion in more than 600 issues, it’s a snapshot of cultural and social history of this country.

You will really enjoy it.

All the pictures are form:  In VOGUE 50 Years of Australian Style

 

The book is available on Amazon.co.uk

 

Pomimo tego, że nasz świat to „globalna wioska” i mamy łatwy dostęp do informacji ze wszystkich kontynentów, Australia wciąż wydaje się być tak odległa. Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że nic nie wiem o  jej modzie, jako że nie jest tak często omawiana ani pokazywana jak np. francuska lub brytyjska. Dlatego też tak bardzo ciesze się z tej właśnie niesamowitej książki.

Z dzisiejszej perspektywy wydaje się nam dość zaskakujące, że na swoją 4 międzynarodową edycję po Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, Vogue wybrał kraj liczący w tamtym momencie tylko 10 milionów mieszkańców,  bez tradycji projektowania  i gdzie zwyczajowo kobiety w kwestiach stylu spoglądały na Europę.(Polska daje nie doczekała się własnej edycji Vogue’a !!!)

Nie jest to książka o historii mody australijskiej: pokazuje ewolucje Vogue Australia na przestrzeni 50 lat, rozwój australijskiego stylu na łamach ponad 600 numerów, jest to swoista kulturalna i socjalna historia tego kraju w pigułce.

 Wszystkie zdjęcia pochodzą z In VOGUE 50 Years of Australian Style

 

Książka dostępna na Amazon.co.uk

Advertisements