How to read fashion/ Jak czytać modę

“How to read Fashion. A crash course in understanding styles.”  Fiona Ffoulkes

I bought this book a month ago and read it in a second. Normally I’m disappointed with this type of pocket books about fashion and style but this time I have to admit I was pretty surprised and really disappointed when I realised I was reading the last page.You will find here the most relevant styles of dressing from the past 200 years, it’s relation with the present fashion and some important information about trends and techniques, all illustrated with photographs.

Really good book to refresh what you already know or if you are looking for some references and do not know where to start.

Available at Amazon.com

Jak czytać modę.Szybki kurs interpretacji stylów.Fiona Ffoulkes

Kupiłam tę książkę miesiąc temu i przeczytałam w kilka chwil. Normalnie jestem dość rozczarowana z tego typu kieszonkowych publikacji o modzie i stylu, ale tym razem muszę przyznać, że bardzo mile mnie zaskoczyła,a rozczarowana byłam dopiero jak zdałam sobie sprawę z tego, że jestem na ostatniej stronie. Znajdziesz tu odniesienia do najważniejszych stylów ubierania z ostatnich 200 lat, ich związek z dzisiejszą modą ,ciekawe informacje na temat trendów i technik, a wszystko zobrazowane zdjęciami.

Świetna książka żeby odświeżyć, co już wiesz lub jeśli szukasz inspiracji i nie wiem od czego zacząć.

Dostępna w Empiku  w języku polskim oraz angielskim.

Tagged

Boardwalk Empire, interview with costume designer John Dunn on Esquire.com

On Esquire.com, style blog, a costume designer John Dunn explains his work in the first season of the HBO epic tv series set in 1920, Boardwalk Empire. V. interesting,TV series as well.

Link to the article.

Na Esquire.com, style blog, kostiumograf John Dunn rozmawia o swojej pracy w pierwszym sezonie Boardwalk Empire, nowym serialu HBO osadzonym w latach 20-tych. Bardzo polecam, serial również.

Link do artykułu.

 

 

 

 

 

 

 

 

In VOGUE 50 Years of Australian Style

 

“The first issue of Vogue Australia was published in August 1959 and cost 3/6 d a copy”

Event though we live in globalized world and we have very easy access to information from all the continents, Australia always seems to be so far away. Suddenly I’ve realized I know nothing about its fashion because it’s not as globally discussed or shown as the French or British one. This is why I was so happy when I received this astonishing book.

From today’s point of view it looks pretty amazing that Vogue for its forth international edition, after France, Great Britain and United States, choose a country of a population of 10 million people, with no fashion traditions, where all women were still looking to Europe for fashion cues at that time.( Poland still doesn’t have its own Vogue !!!)

This book it’s not a history of Australian fashion, it shows the evolution of Vogue Australia over fifty years and the development of Australian sense of fashion in more than 600 issues, it’s a snapshot of cultural and social history of this country.

You will really enjoy it.

All the pictures are form:  In VOGUE 50 Years of Australian Style

 

The book is available on Amazon.co.uk

 

Pomimo tego, że nasz świat to „globalna wioska” i mamy łatwy dostęp do informacji ze wszystkich kontynentów, Australia wciąż wydaje się być tak odległa. Nagle zdałam sobie sprawę z tego, że nic nie wiem o  jej modzie, jako że nie jest tak często omawiana ani pokazywana jak np. francuska lub brytyjska. Dlatego też tak bardzo ciesze się z tej właśnie niesamowitej książki.

Z dzisiejszej perspektywy wydaje się nam dość zaskakujące, że na swoją 4 międzynarodową edycję po Francji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, Vogue wybrał kraj liczący w tamtym momencie tylko 10 milionów mieszkańców,  bez tradycji projektowania  i gdzie zwyczajowo kobiety w kwestiach stylu spoglądały na Europę.(Polska daje nie doczekała się własnej edycji Vogue’a !!!)

Nie jest to książka o historii mody australijskiej: pokazuje ewolucje Vogue Australia na przestrzeni 50 lat, rozwój australijskiego stylu na łamach ponad 600 numerów, jest to swoista kulturalna i socjalna historia tego kraju w pigułce.

 Wszystkie zdjęcia pochodzą z In VOGUE 50 Years of Australian Style

 

Książka dostępna na Amazon.co.uk

documentary on The Sartorialist

ENG: I’ve just watched this documentary on The Sartorialist and I’ve thought that writing about books on Fashion Books  & Co. is not enough. Documentary films on fashion are equal source of inspiration so let them be the “Co.”  in Fashion Books & Co. I really like when concentrated Scott Schuman explains that going out in search of that picture is like “letting yourself be seduced a little bit every day.” After watching this short 7 minutes movie you will understand.

PL: Po obejrzeniu tego krótkiego dokumentu o The Sartorialist od razu doszłam do wniosku, że pisanie jedynie o książkach na Fashion Books & Co. to za mało. Dokumenty o modzie to równie ciekawe źródło inspiracji, więc niech będą tym “Co.” w Fashion Books & Co. Cudownie jest oglądać skoncentrowanego Scotta Shumana jak tłumaczy, że  poszukiwanie “tego zdjęcia” jest jak “pozwalanie na to żeby coś cię trochę uwiodło każdego dnia”. Zrozumiecie o czym mówię po zobaczeniu tego 7 minutowego filmu.

Tagged ,

Autobiography of a Wardrobe by Elizabeth Kendall

ENG: Autobiography of a Wardrobe by Elizabeth Kendall

Published by Pantheon.

 Some time ago in MOMA store in New York thinking about my flight back to Warsaw I bought this little red book “Autobiography of a Wardrobe” by Elizabeth Kendall.

“Autobiography of a Wardrobe” is supposed to tell a history of one particular woman’s life through the evolution of her wardrobe. We met her when she is little; we see the way her family dresses and we know what garments have special influence on her life. It may sound quite naive, but for those who are interested in fashion history it may be nice relaxing way of learning new details.

Available on Amazon.com

PL: “Autobiography of a Wardrobe” Elizabeth Kendall

Wydana w języku angielskim przez Pantheon

Jakiś czas temu w sklepie w MOMA  w Nowym Jorku myśląc o powrotnym locie do Warszawy wpadłam na tą małą czerwoną książkę. “Autobiography of a Wardrobe”, w wolnym tłumaczeniu Autobiografia garderoby, autorstwa Elizabeth Kendall, opowiada historię życia pewnej kobiety poprzez ewolucję jej garderoby. Poznajemy ją jako małą dziewczynkę, widzimy jak ubiera się jej rodzina oraz poznajemy części garderoby, które wywarły szczególny wpływ na jej życie. Może brzmi to dość naiwnie, ale dla tych którzy są zainteresowani historią mody może być to niewymagająca zbyt wielkiego skupienia sposób na dowiedzenie się czegoś ciekawego.

Dostępna na Amazon.com

work of Yvonne Blake, a costume designer

ENG: If you are interested in costume design, you have probably already discovered that there is really hard to find something inspiring to read about. There are thousands of books about fashion, with great pictures and great comments but costumes are not really a matter of attention to publishers.

While living in Spain I was lucky enough to meet a really fascinating costume designer, Yvonne Blake, and the author of interesting book about her work, Victor Matellano. Yvonne Blake is British costume designer living in Spain, known for her work in movies like Nicolas and Alexandra (1971, Oscar for costume design), The Three Musketeers, Superman, Jesus Christ Super Star, What Dreams May Come, Carmen, Goya’s Ghost, etc.

The book, “Diseñado por Yvonne Blake, figurinista de cine.” (Fundación Autor) /Created by Yvonne Blake, a costume designer/ based on hours of interviews with Yvonne, explains process of designing a costume and tells some interesting stories about her work. The best thing is that you can see a lot of beautiful original designs, so even if you don’t speak Spanish, you will still be able to appreciate it. The merit of the author of this book, Victor Matellano , is really enormous. He has not only touched the subject that film critics and historians tend to avoid, but he has presented a work of costume designer with all the details and dedication.

PL: Jeśli fascynują cię kostiumy, prawdopodobnie już zdążyłeś zauważyć, że jest bardzo trudno znaleźć wartościową bibliografię na ten temat. Istnieją tysiące książek o modzie, ze wspaniałymi zdjęciami i komentarzami, ale kostiumy z jakiegoś powodu nie przyciągają uwagi wydawców.

 Podczas pobytu w Hiszpanii miałam szczęście spotkać naprawdę fascynującą kostiumograf Yvonne Blake oraz autora interesującej książki o jej pracy – Victora Matellano.

 Yvonne Blake to brytyjska kostiumograf mieszkająca obecnie w Hiszpanii, znana dzięki kostiumom, które zaprojektowała do takich filmów jak Mikołaj i Aleksandra(1971, Oscar za kostiumy), Trzej muszkieterowie, Superman, Jesus Christ Super Star, What Dreams May Come, Carmen, Duchy Goi, itd.

 Książka “Diseñado por Yvonne Blake, figurinista de cine”. (Fundación Autor) / Zaprojektowane przez Yvonne Blake, kostiumograf/ napisana na podstawie wielo godzinnych wywiadów z Yvonne, wyjaśnia proces projektowania kostiumów  oraz opowiada niezmiernie ciekawe historie z planów filmowych.  Co najbardziej podoba mi się w tej publikacji to to, że pokazuje oryginalne piękne projekty z opisami. Więc nawet jeśli nie mówisz po hiszpański, i tak powinieneś docenić walory tej książki.

Zasługa autora tej książki jest naprawdę ogromna. Victor Matellano nie tylko dotknął tematu, którego krytycy i historycy filmowi unikają jak ognia, ale przedstawił pracę kostiumografa ze wszystkimi szczegółami i poświęceniem.

Tagged , , ,

Fashion Books & Co.

I’ve had this idea on my mind for so long. Sometimes I really think that I may like fashion books and other type of art books more than clothes itself. Finally in Fashion Books & Co. I will show you my book discoveries and hope they will inspire you to create beautiful staff.